Junaki dana?njega ?asa

Dobrodelno dru?tvo LEO klub Mavrica Celje, ki v ?ir?i regiji deluje ?e 16. leto, je celjski publiki ?e ?etrti? predstavilo projekt ?Debata z namenom?.

?

Kdo je novodobni junak, katere pasti pripelje juna?tvo in kak?na sta vloga ter odgovornost medijev pri juna?kih zgodbah posameznikov? Prisluhnili smo navdihujo?im ?ivljenjskim zgodbam novodobnih junakov (ali: izjemnim posameznikom), ki na tak ali druga?en na?in pu??ajo pe?at v slovenski dru?bi, in tako pomagajte de?ku Svitu pri laj?anju njegovih te?av z avtizmom. V goste so pri?li paraolimpijec Darko ?uri?, fizioterapevtka Ne?ka Poljan?ek, mamica Sofie, deklice s posebnimi potrebami, Petra Greiner, logopedinja in strokovnjakinja za vzgojo otrok in mladostnikov, Simona Levc ter vsem dobro znani novinar Janko ?opar.

comments powered by Disqus