8. DIFIfest 2015

Osmi festival kratkega dija?kega filma je potekal od 1. do 9. oktobra 2015 v organizaciji Mestnega kina Metropol / DZU Filter, Monoo in festivala 3-Kons.

?

Video delavnica

?

Potekala je od 1. do 3. oktobra 2015 v Dija?kem in ?tudentskem domu Celje.

?

Namen festivala je spodbuditi in predstaviti kreativnost mladih, izobra?evati in vzgajati o filmski umetnosti. V ta namen smo organizirali?delavnico, ki jo je vodil Mitja Li?en, fotograf in direktor fotografije.

?

?tiri prijavljene ekipe so v delavnici spoznale proces nastajanja filma: od na?rta, scenarija, snemanja do monta?e in avtorizacije.

?

Tekmovalni del

?

Na leto?njem festivalu je sodelovalo 14 kratkih filmov. To je najve? doslej, tudi po kakovosti filmov je bil leto?nji festival med najbolj?imi.

?

V petek, 9. 10. 2015, si je na dopoldanski projekcije v okviru 3-Kons festivala filme ogledalo ve? kot 250 dijakov srednjih ?ol s Kosovelove ulice, na ve?erni projekciji pa ?e okoli 170 obiskovalcev.

?

Gostja festivala je bila re?iserka Sonja Prosenc.

?

Nagrade

?

Nagrada ?irije

?

?irijo leto?njega?DIFIfesta so sestavljali?Matic Majcen (sociolog in filmski kritik),?Maja Anton?i? (kustosinja v Centru sodobnih umetnosti Celje),?Matija Kova? (deluje na ?ir?em podro?ju vizualnih medijev in sicer grafi?nega oblikovanja, oblikovanja razstav, scenografije?in arhitekture) ter?Samo Seni?ar (programski vodja Mestnega kina Metropol Celje).

?

Nagrado ?irije je dobil film Krst.

?

Utemeljitev

Film je ?irijo prepri?al z vznemirljivo zgodbo, zelo dobro igro, suvereno re?ijo in posebnimi efekti. Re?iser se je pogumno spopadel z ?anrom hollywoodskega akcijskega filma, a obenem ponudil inteligenten feministi?en obrat na sicer prete?no mo?ki ?anr.

?

Naslov: Krst

Avtorja: Dominik Polanc (?CC - Srednja ?ola za strojni?tvo, mehatroniko in medije) in Sara Polanc (Gimnazija Celje - center)

Sinopsis: "Piflar" dobi sporo?ilo sester, da ga bodo vklju?ili v dru?inski posel. Njegov krst pa ne gre kot po maslu.

?

Nagrada ob?instva

?

Nagrado ob?instva so izglasovali gledalci obeh petkovih projekcij. Najve? glasov je dobil film Znamenje.

?

Naslov: Znamenje

Avtorja: Gal Ancelj in Petra Rebernik (?CC - Srednja ?ola za strojni?tvo, mehatroniko in medije)

Sinopsis: Film govori o Maji in Nejcu, ki se spoznata na bazenu v Preboldu. Kmalu za?neta skupaj pre?ivljati prosti ?as. Tetovirata si tatu, katerega pomen vesta le ona dva, a usoda nanese, da se Maja z dru?ino preseli v Nem?ijo. Na stara leta se ponovno sre?ata v domu za ostarele in prepoznata s pomo?jo tatuja.

Vsem avtorjem in mentorjem ?estitamo in se jim zahvaljujemo za sodelovanje.?

?

Organizatorja?DIFIfesta:

Ale? Brod in Samo Seni?ar

?

Foto: Vid Burnik

comments powered by Disqus