Borgman

???????????? Film Borgman je bil eden izmed najbolj v o?i bijo?ih izdelkov na filmskem festivalu v Cannesu leta 2013. Ta misti?na, tema?na komi?na drama, ki v marsi?em spominja na Hanekejev film Funny Games (1997), a obenem premore veliko ve? ?rnega humorja in nadrealisti?nega simbolizma, je imela ?ast biti prvi nizozemski film v tekmovalnem programu canskega festivala po kar 38 letih. Gre za tipi?en film re?iserja Alexa van Warmerdama, na Nizozemskem zelo poznanega gledali?kega in galerijskega umetnika. ?eprav omenjeni cineast filme snema ?e vse od leta 1986, ko je posnel svoj prvenec Abel, pa so njegovi filmi v preostalem delu Evrope domala nepoznani. Borgman je zaradi velikega uspeha to vsaj nekoliko spremenil, a naj povem, da je ta film poln motivov, ki van Warmerdama okupirajo ?e vse tam od osemdesetih let dalje: tu so tema?ne zaplate gozda sredi prostranih nizozemskih ravnic, v katerih se skrivajo majhna jezerca, polna simbolike, v katerih se odvija vsa drama, ki jo ljudje tako skrivajo za zidovi velikih in lepih hi?. Liki v njegovih filmih v teh prostorih do?ivijo transcenden?ni stik s smrtjo, kar je klju?ni motiv tudi v Borgmanu.

?

??????????? Dan po svetovni premieri filma v Cannesu se je ekipa z novinarji dru?ila na spro??enih skupinskih intervjujih v enem izmed loungev ob glavni ulici Croisette. Zame osebno je bil to eden izmed tistih ponesre?enih intervjujev, ki se ho?e? no?e? v?asih zgodijo. Tokrat je ?lo narobe to, da so bili organizatorji precej nespretni pri odmerjanju ?asa posameznim skupinam, tako da ko sem pri?el v skupino z re?iserjem Alexom van Warmerdamom, je bilo zanj na voljo samo kak?nih 8 minut. Tako kratkega intervjuja pa? ne more? objaviti, a vseeno je pogovor razkril marsikaj zanimivega o ozadju nastanka filma.

?

??????????? Najprej nekaj o obeh stranskih igralcih. Dobr?na mera pozornosti je bila na igralki Hadewych Minis (v filmu igra ?eno Marino). 37-letnica je na Nizozemskem poleg tega, da je znana igralka, ki je nastopila ?e v ogromno filmih, namre? tudi vse bolj poznana glasbenica. Prav lani je v ?asu premiere Borgmana izdala svoj prvi istoimenski album, letos je v pripravi ?e drugi, pa tudi turneja je v polnem teku. In medtem ko je bil Jeroen Perceval, drugi stranski igralec v filmu, ?e preve? ?utrujen? od zabav prej?njega dne, je bil klju?ni igralec v filmu vendarle Jan Bijvoet, ki igra naslovni lik Borgmana. Bijvoet je Belgijec, zato je bil pravi naslov, da iz prve roke razlo?i razliko med tamkaj?njo in nizozemsko razli?ico flam??ine. ?Jezik je isti, ampak naglas je drug. Pribli?no tako je kot med britansko in ameri?ko angle??ino. V filmu nisem imel te?av z jezikom. Tisto, kar je bilo napisano v scenariju, sem pa? izgovoril z druga?nim naglasom.? Ko boste videli film, vam bo jasno, da je bil Bijvoet idealna izbira za vlogo srhljivega negativca v filmu. Kako ga je Van Warmerdam sploh na?el? ?Alexa kot umetnika poznam ?e od mladosti, tudi njegove filme. Pred 5 leti sem ga imel prilo?nost spoznati, imela sva namre? nekaj skupnih prijateljev. Odkrila sva, da imava podoben pogled na umetnost. Povabil me je na kasting za Borgmana. Niti pribli?no nisem vedel, kaj lahko pri?akujem. Takrat mi ?e ni dal v roke scenarija. Po mejlu mi je samo poslal prizor, ki sem se ga nau?il na pamet in sem ga potem pred njim odigral. ?ez dva tedna me je poklical znova. Hec je bil, ker sem potem vmes dobil discus hernijo. Ko me je vpra?al, ?e bom lahko pri?el, sem mu rekel, da bo tam, tudi ?e se bom moral zvle?i na ?elezni?ko postajo. No, na tistem sestanku mi je potem dokon?no ponudil vlogo Borgmana.? Kdo je potemtakem sploh Borgman? Je to popolno utele?enje ?loveka, ki nima identitete? ?Njegova identiteta je, da se je sposoben spreminjati kot nekak?en kameleon. Tudi to je lahko ena vrsta identitete.?

?

??????????? Ampak glavna oseba za pogovor o Borgmanu je vsekakor van Warmerdam. Zanimivo pri tem misterioznem filmu je to, da je re?iser sprva ?elel razlo?iti vse stvari, ki v kon?ni razli?ici filma ostajajo podvr?ene domi?ljiji gledalca. Npr. kdo sploh je Borgman? Zakaj to po?ne? ?To je bil v bistvu moj prvi film, v katerem sem veliko stvari izrezal iz scenarija. Prvotno je bil veliko dalj?i. To sem naredil zato, da sem ga naredil bolj sugestivnega. Izpustil sem veliko razlag. Pa ne mislite si, da so moji odgovori kaj bolj?i od va?ih, ko gledate film.? Film ima kar nekaj vzporednic s Hanekejevim filmom Funny Games (1997), ki se vendarle gleda kot ostra kritika od dru?be odtujenega premo?nega dru?benega razreda. V Borgmanu je bil motiv malce druga?en. ?Kritika bogatih zame ni bistvo tega filma. To ni tisto, kar sem ?elel sporo?iti. Sem zelo oportunisti?en, kadar pi?em zgodbo. Preprosto rad snemam v velikih hi?ah. To mi daje veliko prostora za re?ijo. Samo zaradi tega je v ospredju bogata dru?ina in ne obratno. Pisanje zgodbe primerjam s tem, ko vzame? kitaro v roke ter brenka? in na ta na?in za?ne? iskati pesem. Potem jo spreminja?, izpu??a?, dodaja?. Tako jaz za?nem pisati zgodbo za film. Pri velikih hi?ah.? Van Warmerdam je nenavaden filmar, ?lovek, ki se znajde v razli?nih umetni?kih zvrsteh. Kako je sploh prvi? za?el v film? ?Za?el sem v gledali??u in ?e vedno veliko delam tam. Enkrat smo delali gledali?ko igro, potem pa je pri?el re?iser in je hotel iz tega posneti film. Vedno sem si mislil, da ko snema? film, mora? o tem veliko vedeti, o kameri, tehniki in podobno. On pa ni vedel ni?esar. Imel je samo ideje. Potem sem si rekel, da bom tudi jaz za?el to po?eti. Ko sem za?el pisati scenarije, me je dokon?no zagrabilo in sem ostal v tem.? A ve?ina njegovih vplivov vseeno izhaja iz zelo zgodnjega otro?tva. Najprej v smislu filmskih vplivov. ?Moji vplivi izhajajo iz zelo zgodnje mladosti, ko sem prvi? videl Laurela in Hardyja, Hitchcocka, Bunuela, Fellinija, Lawrencea Arabskega, ameri?ke filme 70-ih.? ?e bolj pomembno za Borgmana pa je to, da so tudi vplivi v filmu plod spominov iz ?asa, ko je bil ?e de?ek. Kaj so torej vsa ta jezerca, v katerih ljudje v njegovih filmih ve?inoma umirajo? Zgolj preslikava nizozemske pokrajine ali vendarle nosijo simboli?ne ter bibli?ne konotacije? ?Oboje. Gozd je klasi?na referenca za veliko stvari. Za zlo, za umazano spolnost. Ko sem bil otrok, je bil med ?olo in mojim domom gozd. Ne pravi gozd, ampak majhen gozdi?ek, v katerem so bila jezerca. Glas mi je vedno govoril ? pazi se tega kraja! Ko si v gozdu, mora? vedno te?i, kajti drugi fantje te lahko ujamejo in te prive?ejo za drevo. To so podobe, ki sem jih vedno uporabljal v svojih filmih.?

?

??????????? Oktobra bo vstop v kino Metropol torej ?e malce bolj tema?en kot po navadi. Pa ?eprav ta film prihaja iz srhljivej?ih koti?kov nizozemske domi?ljije, naj ne bo strahu. Smrt je le redko bolj zabavna kot v Borgmanu.

?

Matic Majcen

comments powered by Disqus