7. Difi 2014

7. festival kratkega dija?kega filma Celje

?

Spo?tovani dijaki, spo?tovani mentorji!

?

Sedmi DIFIfest bo potekal oktobra 2014 v organizaciji Mestnega kina Metropol Celje, Dija?kega doma Celje in Festivala 3-Kons. Veselimo se sodelovanja z vami.

?

K sodelovanju vabimo mlade med 14. in 20. letom starosti. Priporo?ena ?dol?ina filma je 5 minut, posamezni film ne sme biti dalj?i kot 10 minut. Filme lahko ustvarite sami, s pomo?jo mentorjev v ?oli ali drugi organizaciji, ali v video delavnici DIFIfest 2014.

?

Tema je poljubna, prav tako ni ?anrskih omejitev. V primeru, da po?iljate ve? filmov, naj bo vsak na svojem mediju in vsak naj ima svojo prijavnico. Izbor tekmovalnega dela bo opravil selektor festivala, filme pa bo ocenila tudi strokovna ?irija.

?

Filme in prijavnico (v prilogi) po?ljite na naslov: Mestni kino Metropol, Stanetova? ulica 15, 3000 Celje. Filmi naj bodo na DVD-ju v formatu MPEG2. Zadnji rok za sprejem filmov je ponedeljek, 6. Oktober 2014.

?

?ASOVNICA

?

VIDEODELAVNICA

2. - 4. oktober 2014

?

ROK ZA ODDAJO FILMOV

6. oktober 2014

?

PROJEKCIJA FILMOV

Petek, 10. oktober 2014, ob 9. uri v okviru Festivala 3-kons v Mestnem kinu Metropol Celje

?

JAVNA PROJEKCIJA ? PREMIERA

Petek, 10. oktobra 2014, ob 19. uri v Mestnem kinu Metropol Celje

?

VIDEODELAVNICA

Potekala bo od 2. do 4. oktobra 2014 in bo za udele?ence brezpla?na. Namen festivala je spodbuditi in predstaviti kreativnost mladih, izobra?evati in vzgajati o filmski umetnosti. V ta namen organiziramo delavnico, kjer bodo mentorji videa prijavljene vodili skozi proces nastajanja filma: od na?rta, scenarija, snemanja do monta?e in avtorizacije. Prijavite se s prilo?enim obrazcem, ki ga izpolnjenega po?ljite na e-naslov info(at)kinometropol.org ali po po?ti na naslov Mestni kino Metropol, Stanetova ulica 15, 3000 Celje.

?

?tevilo udele?encev je omejeno (najve? pet ekip z najve? tremi ?lani), zato pohitite s prijavami.

Se vidimo na DIFI-ju 2014.

?

DIFIfest podpira JSKD.

comments powered by Disqus