Somalijski pirati na filmu

?????????? Vedno kadar kak?en senzacionalen dogodek preplavi svetovne medije, so takoj za novinarji filmarji naslednji v vrsti in pre?ijo na vro? material za svoje filme. Ena izmed tem, ki je v zadnjih 3 letih preplavila filmski svet, je tista o somalijskih piratih. Med letoma 2012 in 2014 je bilo posnetih vsaj 7 bolj ali manj odmevnih filmov na to temo. Poglejmo, kako se je v tem ?asu odvilo to romanti?no razmerje med filmom in pirati.

?

??????????? Vse se je za?elo leta 2005, ko so pomorske oblasti za?ele poro?ati o vse pogostej?ih napadih na ladje. Posadke so zato za?ele svojo pot mimo Somalije umikati vse dlje od obale, a so tudi pirati postajali vse pogumnej?i in predrznej?i ter so svoje napade izvajali vse globlje v mednarodnih vodah. Novice o tem so hitro obkro?ile svet. Na vrhuncu leta 2011 je bilo izvedenih 150 napadov na mednarodne ladijske po?iljke, pogosto so bili izpostavljeni tudi v slovenskih medijih. Vsega skupaj je bilo v teh letih v roparskih napadih vpleteno do 5.000 piratov.

?

??????????? Filmski studiji seveda niso ?akali kri?em rok. Ko je leta 2010 iz?la knjiga kapitana Richarda Phillipsa z naslovom A Captain's Duty je produkcijska hi?a Sony Pictures takoj odkupila pravice za filmsko adaptacijo. K projektu so privabili re?iserja Paula Greengrassa, avtorja realisti?nih filmov krize in katastrofe, kot sta Krvava nedelja (2002) in United 93 (2006). V vlogo naslovnega lika so privabili Toma Hanksa in s tem je bila globalna odmevnost filma zagotovljena. A ?eprav ta film krasi Greengrassov zna?ilni s suspenzom nabit slog z intenzivno uporabo treso?e kamere, pa je film ideolo?ko zelo vpra?ljiv. Kot pogosto v ameri?kih filmih je tudi tu naslovni lik prikazan kot postavni belski heroj, pirati pa kot revni kripavi butci. Kapitan Phillips je sicer zanimiv film, ki je prvi raz?iril zgodbo o somalijskih piratih, a definitivno ni eden bolj?ih Greengrassovih filmov.

?

??????????? V ?asu, ko je bil Kapitan Phillips ?e v snemanju (a se je o njem ?e na polno govorilo), je septembra leta 2012 na filmskem festivalu v Benetkah svojo premiero do?ivel danski film Ugrabitev (Kapringen). Gre za antipod Kapitana Philipsa: ista situacija, a prikazana na manj spektakularen, bolj umirjen na?in v tradiciji evropskega art filma. V njem igrata znana obraza danskega filma: Pilou Asb?k, ?igar obraz poznamo iz serije Oblast (Borgen), ob njem pa S?ren Malling iz Kraljevske afere (En kongelig aff?re, 2012). Film je napisal in re?iral Tobias Lindholm, ?igar delo tudi slovenski gledalci zelo dobro poznajo. Lindholm se je namre? v svet filma prebil, ko je z dvema filmoma v re?isersko ?ivljenje vrnil Thomasa Vinterberga, zanj je namre? napisal tako Submarino (2010) kot tudi veliko evropsko uspe?nico Lov (Jagten, 2012). Ugrabitev je film, ki bo dobro sedel zahtevnej?im gledalcem, ki ne padajo na ideolo?ko sporne ameri?ke hollywoodske spektakle tipa Kapitan Phillips.

?

??????????? Seveda so kmalu pri?li tudi dokumentarci, ki so ?eleli nadgraditi izkrivljanje resni?nih dejstev v fikcijskem filmu. Tu sta najprej bila dva: Stolen Seas (2012) in The Project (2013). ?e bolj pa si bomo br?kone zapomnili najbolj nedavnega. Letos februarja je namre? premiero do?ivel film The Last Hijack (2014), delo nizozemsko-ameri?kega dua Tommy Pallotta in Femke Wolting. Omenjena ustvarjalca sta bila prej znana kot producenta animirano-igranih filozofskih filmov Richarda Linklaterja, Prebujanje ?ivljenja (Waking Life, 2001) in Tema?no zrcalo (A Scanner Darkly, 2006), tak kombiniran pristop pa sta zdaj uporabila tudi pri svojem lastnem filmu o piratih. The Last Hijack lahko vidimo kot ?ebelj v krsto filmom o piratih, saj ovr?e vse senzacionalisti?ne in akciji nagnjene filmske trditve na to temo. Re?iserja sta film posnela iz nezadovoljstva nad dosedanjimi filmi o pomorskih roparjih, zato The Last Hijack v celoti pripoveduje iz perspektive pirata. Film na trezen na?in pove zgodbo o Mohamedu, resni?nem biv?em piratu, ki ni noben butec ali nasilne?, temve? povsem obi?ajen nasmejan fant, ki se prebija skozi vsakdan v Somaliji. Film je v celoti posnet v Somaliji, z resni?nimi osebami, vse skupaj pa se bolj vrti o dru?inski zgodbi o tem, kako posku?ajo v Afriki otrokom prepre?iti ukvarjanje s kriminalom.

?

??????????? The Last Hijack pa predstavlja tudi zrcalno sliko resni?nega dejstva, da je piratstvo v somalijskem morju v mo?nem upadu. Dandanes ?tevilo napadov dosega zgolj del?ek ?tevilk iz let 2009-2011, predvsem zaradi bolj u?inkovitega sankcioniranja piratov s strani oblasti ter mo?nej?ih varnostnih ukrepov na ladjah, ki jemljejo pogum slabo oboro?enim roparjem. Kljub temu je v nastajanju ?e en spektakularni akcioner na to temo ? film z naslovom High Value Target bo v kina pri?el ?ele ?ez kak?no leto ali dve. Vseeno lahko pri?akujemo, da se bo tudi filmski trend pokrivanja te teme sedaj umiril, zato se z ogledom Ugrabitve v Kinu Metropoltudi sami odpravite v somalijsko morje, dokler je ?e nevarno!

?

Matic Majcen

comments powered by Disqus