?olski program

Vsako ?olsko leto v Mestnem kinu Metropol pripravimo izbor filmov, ki so primerni za u?ence in dijake. Pri filmski vzgoji nas podpirajo Europa Cinemas, Ministrtsvo za kulturo, Mestna ob?ina Celje in Art kino mre?a Slovenije. Ker si ?elimo, da bi ogled filma vsaki? obogatili tudi s pogovorom o vsebini in formi, ?olam pomagamo pri organizaciji pogovorov s strokovnjaki in pripravi pedago?kega gradiva za la?jo umestitev filma v u?ni na?rt.?

?

Dogovorite svojo projekcijo na telefonski ?tevilki 040 296 701.

?

Cenik ?olskih projekcij:

nad 100 u?encev / dijakov = 3,20 ?

od 60 do 100?u?encev / dijakov = 3,50 ?

od 40 do 59?u?encev / dijakov = 4,00 ?

manj kot 40?u?encev / dijakov = fiksna cena 150,00 ?

?

Pedagogi imajo brezpla?en vstop.

Pla?ilo je mo?no z gotovino ali z naro?ilnico.