O metropolu

Mestni kino Metropol

7. julija 2004 je Dru?tvo za ustvarjalnost Filter prevzelo v upravljanje do takrat zaprti Mestni kino Metropol. Smo ?lan Art kino mre?e Slovenije ter ?lani dru?tva izbranih art kinematografov Evrope z imenom Europa cinemas. Sodelovali smo tudi v projektih drugih dr?av, v prvi vrsti s Francoskim in?titutom, British Councilom, Goethejevim in?titutom, Nizozemsko ambasado, Japonsko ambasado, Egiptovsko ambasado in mnogimi drugimi.

?

Vesela sem, da ima Celje poleg velikih brezosebnih kino in shopping centrov, tudi kino z du?o. Metropol skrbi za druga?no programsko shemo, zanima jih kvaliteta in to je potrebno vzdr?evati in negovati.?
??Katarina ?as

?

V Mestnem kinu Metropol, se trudimo za kontinuirano predvajanje kakovostnih filmov v edinem kinu v strogem centru Celja. Primarni cilj je predvajanje evropskih filmov, filmov tretjega sveta, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvr??eni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, ter neodvisnih, avtorskih filmov.

?

Kino Metropol je zelo pomembna filmske postaja, ki bogati celjsko kulturno okolje. Sam sem mnenja, da je prihodnost kino prikazovanja v tak?nih kinih kot je Metropol, ki z dodatnim programom ponudijo ?e tisto ve? in pripomorejo k filmskem izobra?evanju vseh generacij.?
??Matev? Luzar

?

V mesecu decembru 2004 smo prvi? sodelovali z ljubljanskim Festivalom gejevskega in lezbi?nega filma ter predvajali nekaj filmov iz njihovega izbora. To je bilo prvi? v njegovi zgodovini, da se je festival odvijal ?e v katerem drugem mestu razen v Ljubljani. Leta 2012 se je celjska podru?nica festivala zgodila ?e deveti?. V letu 2013 gostimo 7. Mednarodni festival gorni?kega filma Dom?ale, program pa se odvija v Cankarjevem domu in Mestnem kinu Metropol.

?

Ko sem bil ?e srednje?olec v Novem mestu, se je zaprl edini mestni kino in Planet Tu? se je ?ele gradil (pa saj ne, da je to nam bolj zahtevnim filmoljubom kaj bistvenega prineslo). Bilo je vmesno obdobje, ko nisem mogel v kinodvorani videti niti enega filma. Ob?asno je legendarni Jani, ko je bil Kino dom Kulture ?e v zadnjih izdihljajih, predvajal filmske klasike, kmalu pa je zaradi slabega obiska tudi s tem prenehal. Filmska kultura v Novem mestu tako prakti?no ni obstajala in ?e sem iskren, tudi trenutno ne obstaja. Ljubljan?ani se ne zavedajo, kaj je imeti Kinoteko, Kinodvor in Komuno na dosegu roke. Ne vedo kako je, ko ti je kot mulcu najve?ja strast v ?ivljenju onemogo?ena. Lokalni art kinematografi so bistvene valilnice filmske kreativnosti. Tu se rojevajo zanimivi avtorji, ki po?irajo ?e kaj drugega kot popkorn filme. Tu se rojeva prihodnost nacionalne kinematografije. In zlorabljanje lokalne scene je tudi ko??ek v mozaiku katastrofalnega stanja slovenskega filma. Zato lahko obstoj Kina Metropol v Celju (kjer sem imel tudi sam s svojimi filmi krasne izku?nje) le in samo podprem.?
??Nejc Gazvoda

?

Posebno spodbudo nam je v letu 2011 dal bronasti grb Mestne ob?ine Celje. Grb je najvi?je mo?no priznanje za dose?ke ter uspehe na kateremkoli podro?ju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta. Da dobro delamo z mladimi je tudi pismo podpore predloga za bronasti grb treh srednjih ?ol (Srednja ?ola za gostinstvo in turizem Celje, Poslovno-komercialna ?ola Celje, Gimnazija Celje - Center). Grb ob?ina podeli sredi aprila in nam pomeni veliko priznanje za preteklo delo ter hkrati nalaga ogromno odgovornost za naprej.

?

Decembra 2012 sem gostoval v Mestnem kinu Metropol v Celju z mojim zadnjim filmom Divji. Organizacija in projekcija sta bili izvedeni vrhunsko. Po dolgem ?asu kino z vizijo, ljudje ki delajo v kinu, pa so po mojem mnenju totalni cinefili. Popolnoma podpiram vsa njihova prizadevanja.?
? Jure Breceljnik

?

Ker se zavedamo, da je dana?nji obiskovalec kina zahtevnej?i kot pred leti, ponujamo poleg filmov tudi ?tevilne koncerte, predvsem jazz glasbe. V nizu koncertov, ki smo jih poimenovali D?jezz do it! so v Metropolu nastopila ?tevilna priznana svetovna imena jazz glasbe.

?

Pomembnej?i dogodki v Mestnem kinu Metropol:

 • gostimo Mednarodni festival gorni?kega filma (od 2013 dalje)
 • organiziramo Festival? kratkega dija?kega filma DiFi fest (vsako leto oktobra)
 • gostimo Festival gejevskega in lezbi?nega filma (od 2004 do 2012)
 • Filmski teden Evrope
 • Teden filmov Akire Kurosawe (v sodelovanju z japonsko ambasado, 2011)
 • Teden egiptovskega filma (v sodelovanju z egiptovsko ambasado, 2010)
 • Teden nemega filma (v sodelovanju s Slovensko Kinoteko, 2012)
 • Teden slovenskega filma (2015)
 • video festival Elektri?ne podgane sanjajo video sanje
 • pogovori ob filmskih premierah
 • ?tevilni koncerti za glasbene sladokusce