Gauri?ankar 1983

Odprava AO Celje leta 1983 na Gauri?ankar je bila prva dru?tvena himalajska odprava v Sloveniji. Kako se je takratna odprava razlikovala od dana?njih?
Odprava je bila odraz takratnega ?asa, kar pomeni napenjanje fiksnih vrvi, postavljanje vi?inskih taborov in pa seveda delo vseh ?lanov odprave, zato da nekdo osvoji vrh.

?eprav je va?e napredovanje v ju?ni steni ju?nega vrha nepalske svete gore krojilo slabo vreme, je pet ?lanov odprave novembra 1983 doseglo vrh po Slovenski smeri. Kako zahteven vzpon je bil to in koliko ponovitev je do?ivel?

Slabo vreme je trajalo vse do dvajsetega oktobra. Vmes nam je sneg dodobra uni?il tabor ena, s stene pa so se valili plazovi. Ko se je vreme ustalilo, pa je bila zagnanost ?lanov odprave na vrhuncu in v samo dvanajstih dneh nam je uspelo preplezati steno in se povzpeti na vrh. Smer je v skali na vi?ini med 5600 in 6000 metri dosegala te?avnost pete stopnje, v snegu in ledu pa do 75 stopinj. O te?avnosti govori tudi dejstvo, da v vsej smeri ni bilo mesta za postavitev udobnega ?otora. Tu so se nam odli?no obnesli ?otori "lotse", ki so ostali od jugoslovanske odprave iz leta 1981 v ju?no steno Lotseja. Vzpon v celoti nima ponovitve, razen lanskega vzpona Francozov, ki pa tik pod vrhom smeri zavije desno proti vrhu. Francozi si sicer lastijo prvenstveni vzpon.

Kako sta Celje in Jugoslavija po?astila va? uspeh na himalajskem sedemtiso?aku?

Za Celje je bil to takrat velik uspeh, verjetno pa zaradi premalo "reklame" v Jugoslaviji in v svetu ni bilo pravega odziva.

Katere anekdote z odprave se najpogosteje spomnite?
Anekdota je bolj s konca odprave. Ko smo se vra?ali proti civilizaciji, smo v glavnem spali po hi?ah v vaseh. In tako se je zgodilo, da se je v enega ?lana na?e odprave zaljubila doma?a h?i ? ?erpani. Sledila je zaro?na ve?erja s kuhanim krompirjem in maslom, dekle pa je bilo pripravljeno takoj oditi s svojim izbrancem. Toda njena mama je bila nepopustljiva, reko? da mora dekle naslednje dni po ?ivino na oddaljeno planino, ?ele potem lahko gre od hi?e, tako da potem iz vsega tega ni bilo ni?.

Kako je odprava na Gauri?ankar zaznamovala nadaljnjo alpinisti?no pot njenih ?lanov?
Med udele?enci odprave je bilo nekaj za takratni ?as zelo dobrih alpinistov, vendar je na ?alost ve?ina utonila v povpre?ju.

* V imenu ?lanov odprave je odgovarjal Brane Pov?e.?

?

Predavanju ?lanom odprave Gauri?ankar 1983 AO Celje smo prisluhnili v ponedeljek, 24. februarja, ob 18.00 vsklopu 8. mednarodnega festivala gorni?kega filma Dom?ale.

Vodja odprave je bil Slavko Cankar, ?lani pa so bili: Aco Pepevnik, Brane Pov?e, Smiljan Smodi?, Ale? Stopar, Marjana ?ah, Bojan ?rot, Jo?e Zupan in Zvone Drobni? (AO Ljubljana Matica) kot gost, zdravnik Tone ?unter ter novinar Sre?ko ?rot.

?

?lanek je povzet s spletne strani festivala.

?

Foto: Eva Klevska

comments powered by Disqus