Zveri ju?ne divjine

We are never present with, but always beyond ourselves: fear, desire, hope, still push us on towards the future, depriving us, in the meantime, of the sense and consideration of that which is to amuse us with the thought of what shall be, even when we shall be no more" (Rousseau)

?

Gledati film je na prvem mestu osebna izku?nja" (Hana-bi).

?

Hushpuppy iz Bathtuba?

Majhna sem ?e. Strah me je, da bi se zgodilo kaj slabega in bi me spravilo v jok. Da bi ostala brez o?eta, saj brez njega ne bi znala pre?iveti. Na dvori??u se igram s kurami. O?e medtem vr?e eno na ?ar in pepelnato meso pojem iz rok kakor on. Meso trgam z zobmi. Podoben je ?ivali. Tudi jaz bom postala ?ival, ko mu bom dokazala, da se ni?esar ve? ne bojim. Ampak zdaj se ?e bojim. Strah me je zveri, podobne merjascem, ki prihajajo s severa in pod po?asnimi koraki drobijo led. Ve?je od mene so in bi me poteptale. Neko? bom postala tako mo?na, kot je ta zver. O?e me bo nau?il. V?asih je v Bathtubu taka nevihta, da nas voda odre?e od sveta in s ?asom umrejo tod okoli rastline in vse ?ivo. Dovolj je ena poplava, ki lahko za vedno spremeni na? svet. Vendar lahko dr?imo skupaj in si pomagamo, ni nas veliko, nas je pa nekaj in smo zadnji primerki na?e vrste.

?

Hana-bi iz Ryanaira

Letim nad oblaki, ?e trinajsti? v zadnjih treh mesecih. Bruseljske hi?e, sezidane tako, da zadnja stena slu?i kot prednja naslednji, se kot prizidki brez fasad vijejo do ravnic pode?elja. Lokomotive domov, ki se raz?irjajo iz centra mesta dale? na robove, me opomnijo, da trenutno nimam doma, niti ne v centru niti ne na robu. Strmim v horizont, ki se ukrivlja. Uni?ila sem ?e toliko stvari, pokvarila toliko trenutkov. Iz nepremi?ljenosti ali sebi?ne ?elje, da je treba ves ?as kaj koristnega po?eti, sem naredila tudi veliko ?kode, saj vse, kar po?nem, ?e zdale? ni koristno. V mislih se za trenutek posvetim estetiki pribli?evanja morju, v tem sem varna in sama in ljubezen do morja je koncept, ki temelji na tem, koliko ?asa pre?ivi? z njim. Celo divji Atlantik lahko deluje kot nepremi?na slika. Ko prihaja? bli?je, slika postane raskava, dokler nisi tako blizu, da val komaj lo?i? od ?ivali ali jadrnice. Lepo je pristati na tem otoku, poznam Atlantik, stra?en je, ne morem nehati strmeti vanj. Z dvajsetmetrsko jadrnico bi ga preplula in verjetno bi pre?ivela. Kljub temu me je strah, da bi me kaj s tega otoka izpljunilo na rob strmine, da bi pod mano bu?ali uni?ujo?i valovi in da bi me spet bolelo v prsih. Gledam proti zveri, proti lastni predstavi. Veliko stvari potrebujem za to, da normalno funkcioniram. Ne morem ve? gledat skozi okno ali spat, zato pogledam Beasts of southern wild. Na koncu se vpra?am, mar ni pisanje zgodb psihopatolo?ko, le ?e eden od obrambnih mehanizmov, ki mi daje mo?nost, da na vsako situacijo, kakorkoli se izjalovi, lahko odreagiram tako, da jo zapi?em kot zgodbo, jo pustim za sabo kakor de?evnik pu??a zemljo, ki jo prebavi. Mogo?e ima kdo kaj od tega, verjetno nih?e, sama pa dobim do resni?nega distanco, ki postane manj resni?na. Trenutek ali odnos, situacija ali spomin, vse to lahko spremenim v zgodbo, zverinsko po?etje, s katerim hranim strahove, ?elje in upanja, s katerim prihajam k sebi, s tistim nad sabo, da pustim nekaj za sabo. Po?utim se pateti?no, ?e pomislim na Hushpuppy iz Bathtuba in sku?am njene zveri primerjati s svojimi. ?e dolgo me ni kak film spravil v jok. Nekateri so prepri?ani, da je to film leta.

?

Obljubim, da bom napisala filmski tekst, ?eprav ne vem, komu bi lahko koristil. Vzporedno za?nem kracat ?e pravljico. Skozi pravljice se kot otroci soo?amo s strahovi in pre?ivljamo najhuj?e scenarije, jih pre?ivimo, preden se zares zgodijo. Prav zato so lahko koristne in drzno lahko vstavi? vanje svoje predstave o tem, kako naj bi se svet zelo po?asi spreminjal. Zgodba Hushpuppy je lahko tudi pravljica.

?

Na?eloma mi ni problem tipkat filmskih tekstov, vendar se znajdem pred te?avo, ?e nimam ob?utka, da ima vsaj nekak?en vpliv ali smisel. V Kinu Metropol sem odrasla, tu sem gledala prvi film in ugotovila, da se skozi filme lahko izra?am. S tem tekstom bi rada prispevala k pozivu donacij, saj kino zbira sredstva za posodobitev in nakup raznih digitalizacijskih ma?in, od ?esar je odvisen njegov obstoj. Upam, da imate kot bralec mo?nost, da tudi sami ukrepate in da celjski mestni kino pre?ivi.

?

Beasts of southern wild je film, ki ?loveka prizemlji, ?etudi ga gleda visoko nad oblaki, pribli?ujo? se otoku, kjer vreme sredi zime omogo?i pristanek v sinje nebo brez oblaka, 25 stopinj. Vse kar obstaja, se mora nekako prilegati skupaj. ?e se ne prilega, se razleti. Strah in upanje bdita nad tem, da se mora prilegati. Pri?akovanja Hushpuppy, da bo svet ostal nespremenjen in da bo o?e vedno poskrbel za to, da dobi na dan polovico zoglenele kure, so v konfliktu s tem, da je o?e zaradi bolezni vse bolj ?ibek in da prihaja nevihta. Njen svet se razleti v trenutku, ko se tudi sama vpra?am, ali bom lahko na tem otoku pre?ivela, svet okoli mene se je v zadnjih treh mesecih spremenil bolj od kdajkoli prej in obstajajo dnevi, ko se ne prepoznam. Obstaja pa tudi to?ka, na kateri narava in organizmi poka?ejo ?ibkost in prav zaradi ?ibkosti v?asih omogo?imo drug drugemu, da pre?ivimo. Verjeti za?nem v to to?ko in upam v naravni red stvari, v nekaj, kjer ima vse svoje mesto in vse odigra svojo vlogo. Rada bi vpra?ala ljudi na otoku, ?e kaj koristnega potrebujejo. Zrem v deklico, ki s prsti zdrobi oklep rakovice in zmagoslavno dvigne roke, stopi na mizo in ?aka na to, kako bo odreagiral o?e. Nikoli prej nisem imela ?elje, da bi z rokama zdrobila oklep rakovice ali da bi to imelo kak pomen. To, ?emur re?em lasten paralelni svet, skozi katerega kanaliziram bolj ali manj konkretne ali koristne misli, sem si vedno predstavljala kot pronicanje razmi?ljanj skozi domi?ljijo, svet, ki se dogaja vzporedno, zdaj vem, da je moj paralelni svet sestavljen iz strahu, upanja in ?elja. Da je nad mano in ga je nemogo?e kontrolirati, da je kompenzacija in prevara, da sem v resnici ?ibkej?a od Hushpuppy, ki prihaja iz divjine in zna ujeti ribo, ji s pestjo razbiti glavo in iz nje potegniti ?reva.

?

Hana-bi

?

comments powered by Disqus