Za 10? na leto vam Klub Metropol ponuja:

  • ceno vstopnice 4,00??(redna cena je?4,90?),
  • bilten s programom vam po?ljemo na dom,
  • obve??amo vas o posameznih dogodkih po elektronski po?ti,
  • po?iljamo vam vabila na dogodke.

?

Klubska izkaznica deluje po sistemu cestnih vinjet. Velja od 1. januarja teko?ega leta, do 31. januarja prihodnjega leta.?

?

Prijavnico dobite na blagajni kina Metropol. Ob nakupu vstopnice vas napro?amo, da izkaznico poka?ete.