Zgodovina

Mesto Celje je bilo med prvimi v Sloveniji s potujo?imi kino predstavami: 3.11.1896 se je prva tak?na predstava odvrtela v vrtnem salonu hotela Pri belem volu. Prvi zvo?ni film si je Celje ogledalo 20.12.1930 v tedanjem Mestnem kinu ? kinu Dom. Film je nosil naslov ?Dve srci v 3/4? taktu?.

?

Kino Metropol je rojen leta 1936, nekaj let pred drugo svetovno vojno. Kino dvorana je naseljena v prelepi stavbi, ki jo je zasnoval Jo?e Ple?nik. Dvorana z velikim balkonom se nahaja v samem centru mesta, v pe? zoni, nedale? stran od po?te; v isti stavbi se nahaja Banka Celje. V svojih za?etkih je bil Metropol pomo?nik kinu Union in mestnemu kinu Dom. Bil je, poleg kina Union, tisti kino, ki je deloval tudi skozi drugo svetovno vojno. V svojih nedrih ni vselej skrival le kavarne Metropol; pred ?asom se je tam nahajala tudi lekarna.

?

Z odlokom Mestnega ljudskega odbora so leta 1947 ustanovili Kinopodjetje Celje, ki je pod tem imenom obstajalo do leta 1996. Skupaj s kinom Union ter kinom Dom je bil Metropol gostitelj TDF-a, Tedna doma?ega filma, ki je pomenil ?sre?anje najpomembnej?ih filmskih ustvarjalcev iz biv?e Jugoslavije?. TDF se je dogajal od leta 1973 pa do leta 1989. Leta 1997 je bila dvorana prenovljena (pred letom 1979 je bil prehod med sede?i po sredini dvorane). Od tedaj premore kino 288 modernih, udobnih sede?ev; dolby digital zvo?ni sistem; platno velikosti 10,2 X 3,6 m.

?

Leta 2002, ko se odpre prvi celjski kino center, Planet Tu?, Metropol postane prvi art kino v dr?avi. Tu? je ?e pred tem - leta 2001 - odkupil tedanje Celjske kinematografe in tako postal tudi upravitelj Metropola. V septembru 2003 Metropol gosti naslednika nekdanjega TDF-a, 6. festival slovenskega filma - oziroma 30., jubilejni festival?(?e se ?tejejo vsi festivali z razli?nimi nazivi).?V tem mesecu tudi zavrti retrospektivo vseh zmagovalcev FSF-ja, vklju?no s TDF-ovimi zmagovalci.

?

Kino preneha obratovati februarja 2004.

Upravljanje kina in kavarne prevzame DZU Filter. Ponovna otvoritev?se zgodi 7.7.2004. Predverje kina ter kavarna sta prenovljena septembra 2004. Nov program - v filmskem smislu kvalitetna me?anica evropskega, avtorskega, neodvisnega, kinote?nega in komercialnega - sestavljajo tudi druge prireditve, koncerti, predstavitve knjig, razstave. Veliko je sodelovanja z razli?nimi institucijami, poudarek je na posebnih projekcijah mladih, predvsem doma?ih ustvarjalcev, ki delajo z novimi digitalnimi tehnologijami. Od tedaj naprej?obisk kina in kavarne bele?ita opazen vzpon.?